Psychoterapeuta Jacek Sędkiewicz

„Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie.
Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem.
Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.”

Albert Einstein


Szanowni Państwo,

Jeśli się spotykamy w tym miejscu, może to oznaczać, że potrzebujecie zmian, dążycie do nich. Na czym mogą one polegać? Czym mogą być?
Zazwyczaj ich wprowadzanie łączy się z poszukiwaniem inspiracji, sposobów, narzędzi do ich implementowania. Niejednokrotnie pociąga to za sobą metaforyczne wypłynięcie z portu życia, w którym cumowaliśmy.
Zmiana: inność, nowość, nadzieja, energia. To wszystko wyznacza kierunek, jest drogowskazem związanych z tym działań. Dzięki temu wzmocnione zostaje poczucie sprawstwa, własnej wartości, skuteczności, komfort i jakość życia.

Proponuję Państwu spotkania – w ramach których oferuję przestrzeń na rozmowę, a także wsparcie, refleksję, przypatrzenie się sobie, otaczającemu światu, a może nabraniu potrzebnego dystansu.
Rozmawiając tworzymy kontekst, budujemy wizję zmian oraz planujemy preferowaną przyszłość. Taka inwestycja może stać się inspiracją do dokonania wyborów, a następnie podjęcia działań.  Efektem może być wprowadzanie tego, co najbardziej istotne – życiowych zmian.

Uważam, że jedynym, stałym elementem życia są… zmiany. Gdy patrzę na Klientki i Klientów, dostrzegam, że takie zmiany są możliwe. Każdy z nas ich dokonuje wiele, choć nie zawsze je zauważa!

Podjęcie wyzwania jakim jest terapia może być szansą na to, by zdobyć to, do czego Państwo dążycie, czego pragniecie.
W tym miejscu pragnę zachęcić do otwartości i… zaproszenia opisywanych wcześniej, a upragnionych zmian do Waszego życia.
Jestem gotów towarzyszyć Państwu w tym procesie.

Pozdrawiam,
Jacek Sędkiewicz