O mnie

„Świat idzie nap­rzód tyl­ko dzięki tym, którzy się te­mu sprzeciwiają.”


Johan Wolfgang Goethe


Ukończyłem psychologię (społeczna psychologia kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (aktualnie: Uniwersytet SWPS), uzyskując tytuł magistra psychologii.

Swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne doskonaliłem uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach, m.in.:

 • kurs I i II-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (SFBT),
 • szkolenia specjalistyczne w zakresie podejścia TSR:
  • Praca w oparciu o relację w diadzie,
  • TSR w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną,
  • Interwencja kryzysowa w PSR,
  • Praca z rodziną w obliczu rozwodu.

 • szkolenia w zakresie Dialogu Motywującego:
  • Zastosowanie dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi,
  • Dialog motywujący w pracy z klientem uzależnionym, trudnym, niezmotywowanym.
 • 3-letnia szkoła terapii poznawczo-behawioralnej (organizowana przy współpracy i merytorycznym nadzorze Oxford Cognitive Therapy Centre z Wielkiej Brytanii),
 • 3-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami podejścia psychodynamicznego (Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii),
 • Studium pomocy psychologicznej (IPZ PTP),
 • Studium terapii uzależnień (IPZ PTP) – certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
 • Szkolenia w zakresie dialogu motywującego,
 • Uzyskany certyfikat realizatora programu CANDIS.

Informacje o ukończonych kursach i szkoleniach zawarte są w sekcji Certyfikaty – do której odwiedzenia zachęcam.

Przeprowadziłem ponad 700 godzin warsztatów i szkoleń.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR) i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanych superwizorów.