Coaching rozwojowy

„Iluż to ludzi podróżuje poza własne horyzonty!”
Stanisław Jerzy Lec


Zasoby… Decyzje… Rozwiązania… Efekt…

Coaching określa się jako pracę w kierunku pomocy oraz kierowaniu rozwojem kompetencji i umiejętności osoby. Obszar ten stanowi zazwyczaj wybrana i określona dziedzina. Coaching prowadzony jest indywidualnie przez trenera. Najważniejszym jest budowa i rozwój partnerskiej relacji i wzajemnego zaufania między stronami: Klientem i jego osobistym trenerem. Celem coachingu jest wspieranie Klienta w osiągnięciu uzgodnionych z coachem celów.

ICC (International Coaching Community) podaje następujące funkcje coacha i coachingu:

  • pomaga jednostkom, by rozwijały się szybciej i osiągały efektywniejsze rezultaty.
  • koncentruje się na celach, które wybierają klienci.
  • dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.
  • wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od klienta.
  • coach zapewnia nową perspektywę.
  • coach pomaga klientom w budowaniu ich naturalnej siły.
  • bazą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów.
  • bazą coachingu jest idea, że klient pracuje po to, by osiągnąć własne.
  • siła coachingu wynika z relacji pomiędzy coachem i klientem.