Pomoc psychologiczna

„Nie wystarczy dać człowiekowi jedzenie, ubranie i mieszkanie, a nawet nie wystarczy dać człowiekowi pracę.
Zauważamy, że najważniejszą rzeczą jest pomóc człowiekowi tak, by sam mógł sobie pomagać.”

R. Kennedy

POMOC PSYCHOLOGICZNA określana jest jako forma doraźnej pomocy drugiemu człowiekowi. Pomoc ta może dotyczyć ZROZUMIENIA I ROZWIĄZANIA  problemów w sytuacji kryzysowej: bezradności, cierpienia, zagubienia, żałoby, straty bądź konfliktu.
Pomoc psychologiczna może także prowadzić do PODJĘCIA DECYZJI dotyczącej indywidualnego bądź wspólnego (z partnerem / partnerką) skorzystania z adekwatnych form oddziaływania psychologicznego. Do FORM tych zaliczamy:

  • wsparcia psychologiczne,
  • interwencję kryzysową,
  • pomoc psychologiczną, bądź
  • terapię.

Dodatkowym powodem sięgania po pomoc terapeuty jest chęć NIEZALEŻNEGO spojrzenia na trudności.


EFEKTEM PRACY  jest poprawa jakości i komfortu życia m.in. dzięki:

  • ROZWOJOWI własnej osoby,
  • lepszemu ZROZUMIENIU siebie,
  • ODKRYWANIU potencjału i zasobów i ich OPTYMALNEGO wykorzystania,
  • zmiana zachowań oraz POSTRZEGANIA siebie i otaczającego świata.