Osoby z syndromem DDA, DDD

„Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez.”
John V. Cheney


Może wychowałaś / wychowywałeś się w domu, w którym któreś z rodziców nadużywało środków psychoaktywnych, stosowało przemoc. Może był to z zewnątrz wyglądający na spokojny i normalny dom, w którym mało było ciepła, zrozumienie, otwartości.


Dziś nie wiesz czemu tak trudno:

  • odnaleźć się w kontaktach z innymi ludźmi,
  • wyrazić uczucia,
  • zbudować stabilne i trwałe związki,
  • zaakceptować bliskość innych,
  • zaakceptować siebie,
  • pogodzić się z przeszłością,
  • wybaczać sobie i innym.

Pamiętaj! Twoje życie może być godne i lepsze. Zasługujesz na to!