POP – program ograniczania picia

POP – program ograniczania picia zakłada skoncentrowanie się nad zmianami umożliwiającymi polepszenie stylu życia. Zmiana bądź zmiany mają sprawić, by lepiej funkcjonować w rodzinie, bliższym i dalszym otoczeniu społecznym – czyli w codziennym życiu.

  • Każdorazowo Klient samodzielnie podejmuje decyzję o zmniejszeniu bądź rezygnacji z danego rodzaju i wzorca zachowań.
  • Akcent w pracy terapeutycznej położony jest na podwyższanie komfortu funkcjonowania Klienta, jego bliskich i otoczenia.
  • Celem Klienta może być wprowadzenie zmian ukierunkowanych na podwyższenie jakości życia, poprawy relacji z innymi.

Praca terapeutyczna kończy się w momencie osiągnięcia przez Klienta założonych celów.