Warsztaty i treningi

Służą nabyciu nowych umiejętności (np. komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zachowań asertywnych) oraz/lub podwyższeniu kompetencji w wybranych zakresach.

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu:

 • terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (PSR),
 • usprawniania pracy w oparciu o zasady PSR,
 • radzenia sobie z traumą,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • akceptacji siebie,
 • asertywności,
 • motywacji,
 • zarządzania czasem,
 • zapobiegania wypaleniu zawodowemu,
 • efektywnej komunikacji, komunikacji bez przemocy (NVC)
 • pracy z osobami nadużywającymi/uzależnionymi i ich rodzinami,
 • radzenia sobie z kryzysami w związkach,
 • świadomego rodzicielstwa,
 • godności,
 • rozwoju własnego.

Na swoim koncie mam ponad 700 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów.